Johan Coenraad Altorf (1876-1955)

 

 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

.

Haagse kunstkring –  www.haagsekunstkring.nl

Nederlandse Kring van Beeldhouwers –  www.nkvb.nl

Pulchri studiowww.pulchri.nl

Historie (bron: Wikipedia)

De Haagse Kunstkring is en was een vereniging in Den Haag voor en van kunstenaars en kunstliefhebbers. Onder de leden zijn beeldende kunstenaars, architecten, schrijvers, voordrachtskunstenaars, fotografen, musici en vormgevers. De vereniging wordt in 1891 opgericht door onder anderen kunstschilder Théophile de Bock en architect Paul du Rieu. Het jaar daarop organiseert Jan Toorop daar de eerste overzichtstentoonstelling van Vincent van Gogh, hoewel deze in die tijd nog onbekend en hoogstens controversieel is. In 1923 houden Kurt Schwitters en Theo van Doesburg in de Kunstkring de eerste Dada-bijeenkomst in Nederland, hetgeen van grote invloed is op de vernieuwing van kunst in Nederland. In 1926 - 1932 is voordrachtskunstenaar Albert Vogel Sr (1874-1933) voorzitter van de Kunstkring.

Medio 1919/20 is Altorf bestuurslid bij de afdeling: Bouwkunst en kunstnijverheid, samen met o.a. W. van Boven, Jan Wils, W.Verschoor en V.Huszar

Historie (bron: website NKvB )

In 1918 is de Nederlandse Kring van Beeldhouwers opgericht als eerste en enige landelijke beroepsvereniging van beeldhouwers. Beeldhouwers als Mendes da Costa, Mari Andriessen, Hildo Krop, Redaecker en Wenckenbach waren leden van het eerste uur. Zij voelden een grote behoefte om de krachten van beeldhouwers te bundelen en zelf zaken te organiseren, die andere culturele instellingen lieten liggen. Zij zagen in dat de beroepspraktijk van ruimtelijk werkende professionals zich duidelijk onderscheidt en in alle opzichten ontzettend veeleisender is, dan die van andere professionele beeldend kunstenaars. De Kring voorzag in expositiemogelijkheden, tentoonstellingen voor leden, onderlinge ontmoetingen en collegialiteit, in symposia en (inter)nationale plaatsen, waar leden en niet-leden hun werk konden tonen; en dat doet de NKvB nog steeds met veel toewijding. De Kring biedt zich ook aan als professionele adviesorganisatie voor overheids- en semi-overheidsinstellingen bij het analyseren, prepareren en begeleiden van opdrachten, tentoonstellingen en de plaatsing van beelden in de openbare ruimte.

Bij de Nederlandse Kring van Beeldhouwers heeft Altorf diverse bestuurlijke functies uitgeoefend zoals Penningmeester en 2e secretaris.

 

Historie (bron: Wikipedia)

Het schilderkunstig genootschap Pulchri Studio (Latijn, Uit ijver voor het schone) werd in 1847 ten huize van schilder Lambertus Hardenberg in Den Haag opgericht. In het begin van de 19de eeuw vestigden zich steeds meer kunstenaars in het landelijke Den Haag. Men poogde een vereniging van kunstenaars op te richten, zoals het Teekencollegie Aan Kunst en Vriendschap gewijd in 1845. Vrijdagsmiddags werd op het atelier van Lambertus Hardenberg naar model getekend. In januari 1847 besloten Hardenberg, Roelofs, Van Hove en de Weissenbruchs een Schilderkundig Genootschap op te richten voor het tekenen naar model, het bevorderen van de belangen van de beeldende kunst en van de leden, en het houden van kunstbeschouwingen. Een maand later was Pulchri Studio een feit. Johan Hendrik Weissenbruch, zijn neef Jan Weissenbruch, Willem Roelofs, Jan Frederik van Deventer, Willem Antonie van Deventer, Jacob Jan van der Maaten en F.H. Michael waren de oprichters. Bart van Hove werd de eerste voorzitter, terwijl Michaël het secretariaat waarnam en Johannes Bosboom penningmeester werd. Nadien sloten Jozef Israels en Hendrik Willem Mesdag zich aan. Toenemende onvrede onder de jonge kunstenaars in Den Haag over de blijkbaar ontoereikende mogelijkheden tot vorming en ontplooiing, was de aanleiding. Men wilde kunstenaars in staat stellen naar model te werken en van gedachten en meningen te wisselen tijdens opzettelijk daartoe gehouden kunstbeschouwingen. Het groeiend aantal leden noopte de organisatoren ertoe al gauw uit te wijken naar de grote zaal van het Boterhuis en de behoefte aan een ‘eigen haard’ leidde ertoe dat in 1861 het hoofdgebouw en de tuin met kegelbaan van het Hofje van Nieuwkoop werden gehuurd, waarna ook kunstenaars van andere disciplines als theater, architectuur en muziek als lid konden toetreden. In 1886 betrok Pulchri Studio een pand aan de Prinsengracht, want daar vond men voor het eerst een expositieruimte. Pas in 1901 kwam de vereniging terecht in het bekende pand aan het Lange Voorhout

Om u een indruk en sfeerbeeld te geven van het sociaal-culturele leven in Den haag in een gedeelte van het interbellum verwijs ik graag naar een hoofdstuk uit de dissertatie van R.B.Karels over Noto Soeroto ,

 

 

 

later uitgegeven als biografie;

 

 

Auteur:
Bindwijze:
Taal:
Aantal pagina's:
Uitgever:
NUR:
ISBN/ISBN:

René B. Karels
Paperback
Nederlands
440
Kitlv Uitgeverij
Biografieën literaire auteurs
13 9789067183574

 

Mijn aardse leven vol moeite en strijd :

Raden Mas Noto Soeroto,

Javaan, dichter, politicus, 1888-1951

ISBN: 13 9789067183574

Beroepsverenigingen en sociëteiten waar Altorf lid van is geweest of waar hij contacten had:

Voorzien van aanpassingen 2016

Bij problemen deze website in Comptabiliteitsweergave bekijken!