Johan Coenraad Altorf (1876-1955)

Literatuur en informatiebronnen chronologisch op uitgiftedatum:

 

(--) jaar van uitgave

 

H.P.Bremmer, in Moderne Kunst Werken 1e jaargang afl. 8-1903 item 64 – Aap met jong (1903)

Albert Plasscheart, J.C.Altorf in: Onze kunst 3e jaargang 1904 p. 153-158 (1904)

Abert Plasscheart, J.C.Altorf –Beeldhouwer (Rott.kunstkring) in : Kritiek van Beeldende Kunsten en Kunstnijverheid 1e jaargang aflev.II febr.1904 p. 29-31(1904)

H.P.Bremmer, in Moderne Kunst Werken 8e jaargang afl.12-1910 item 96 – Slapende apen (1910)

Rotterdamsche Kunstkring 1893-1913 – Gedenkboek p.27, 108 (1913)

H.P.Bremmer, in Beeldende kunst 1e jaargang afl.1 nov.1913 item 4 – Soezende apen (1913)

R.W.P.de Vries jr, Tentoonstelling van Schilderijen van Ph.Zilcken en van beeldhouwwerk van J.C.Altorf, Elsevier’s Geïllustreerd  Maandschrift, jaargang 25, deel XLIX, 1915, p.334-335 (1915)

H.P.Bremmer, in Beeldende kunst 3de jaargang afl.5 mrt. 1916 item 37 – Papegaai (1916)

H.P.Bremmer, in Beeldende kunst 4e jaargang afl.3 jan.1917 item 22 – Reiger (1917)

H.P.Bremmer, in Beeldende kunst 5e jaargang afl.1 nov.1917 item 8 – Oehoe (1917)

A.Hallema, ‘J.C. Altorf, de beeldhouwer’ in: Elseviers Geïllustreerd Maandschrift 28,1918, deel 55, p. 77-91(1918)

H.P.Bremmer, in Beeldende kunst 5e jaargang afl.5 mrt.1918 item 39 – Het stilzwijgen (1918)

H.P.Bremmer, in Beeldende kunst 6e jaargang afl.9 juli.1919 item 71 – Olifant (1919)

Cornelis Veth, Elseviers Maanschrift - Klein plastiek, p.383-392 (1919)

H.P.Bremmer, in Beeldende kunst 8e jaargang afl.7 mei.1921 item 55 – Papegaai (1921)

Sculpture of to-day by Kineton-Parkes Vol.II Continent of Europe, p.139 (1921)

Het dier in de kunst, Maandblad Dierenbescherming, 3e jaargang nr. 1 jan. 1922 (1922)

Friedrich Markus Huebner Niederländische Plastiek der Gegenwart p. 24,25,26 , fig.12 ( 1922)

Dr.F.M.Huebner, Nieuwe Hollandsche beeldhouwkunst p.11,12 en fig. (1922)

Jonkv. Dr.C.H.de Jonge, Moderne Nederlandsche beeldhouwkunst, in: Ons eigen tijdschrift – nr.2  p.39-48(46/47) dec.1922

H.P.Bremmer, in Beeldende kunst 10e jaargang afl.5 mrt.1923 item 38 – Vogel (1923)

C.Lorm, De toegepaste kunsten in Nederland- Het gezellige binnenhuis, p.34-35 (1923)

E.H.Korevaar-Hesseling, Kunstgeschiedenis, p.592-593 (1923) 

Jan Lauweriks, Plastische kunst in huis in :De toegepaste kunsten in Nederland p.6, 17, 26 (1924)

L'art Hollandais à l'Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes Paris (1925)

J.D.Voskuil, “Het beeldhouwwerk van J.Altorf”, Maandblad voor beeldende kunsten 2 (1925), p.138-141 (1925)

F.I.R.Eeckhout, Jan Toorop, Ill (1925)

Nico Oosterbeek, Oedaya jaargang 3-Bronzen van Jan Altorf, p.214-215 (1926)

Oedaya jaargang 5, Kop Raden Mas Jodjana p.81 (1928)

H.P.Bremmer, in Beeldende kunst 16e jaargang afl.2 dec.1928 item 21 – Uil (1928)

Jan de Meijer, De toegepaste kunsten in Nederland - Gewijde kunst, p.63 (1928)

Theo van Reijn, De Psysiognomiek van het tegenwoordige portrethoofd, uit: Op de hoogte, juni aflev.1932, p.185-187 (1932)

H.P.Bremmer, in Beeldende kunst 18e jaargang afl.11 mrt.1932 item 88 – Havik(1932)

Otto van Tussenbroek, De toegepaste kunsten in Nederland - Gebruiks- en siervoorwerpen in het binnenhuis, p.68 (1933)

H.P.Bremmer, in Beeldende kunst 21e jaargang afl.7 nov.1934 item 50 – St.Franciscus (1934)

H.P.Bremmer, Prisma de kunsten- J.Altorf 60 jaar, p.182-186 (1936)

S.de Clercq, NV De Centrale Arbeiders-verzekerings-en depositiebank,

Aangeboden ter gelegenheid van de opening van het nieuwe kantoorgebouw Rijnstraat 28 s’Gravenhage (1936)

H.Brugmans en N.Japikse, Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld: Nederlanders en hun werk, p.39 (1938)

H.van Buitensorgh, Jan Altorf, in: Deze week in Den haag -Van ateliers en critici Jrg. 4 nr. 12 17-24 Januari 1941 p.3 (1941)

A.J.Kropholler, Onze Nederlandsche baksteen-bouwkunst, illustraties (1941)

C.Veth, J.C.Altorf, beeldhouwer, 70 jaar p.60-61 (1946)

Theo van Reijn, Nederlandsche beeldhouwers van deze tijd p.28, 128 (1949)

G.H.’s-Gravesande, De beeldhouwer J.C.Altorf in Kunst en kunstleven - Oostburg – Jrg. 1 nr. 9/10 (aug.1949 ) p.2-6 (1949)

W.Boerhave Beekman, Hout in alle tijden, p.379 (1955)

Herdenking Dr. H.P.Bremmer , p.29-31+fig.(1956)

H.van Hall, Portretten van Nederlandse beeldende kunstenaars-Repertorium, p.3 (1963)

Louis Gans, Nieuwe kunst- De Nederlandse bijdrage tor Art Nouveau: decoratieve kunst, kunstnijverheid en architectuur omstreeks 1900, p.    (1966)

Dr.Jacob H. Reisel  Isaac Israels portret van een Hollandse impressionist (1966/67)

C.A.Burgers, De Nederlandsche tentoonstelling van decoratieve kunst in het Museum van Kunstnijverheid te Kopenhagen, 1904 uit: Antiek zevende jaargang no1 juni/juli 1972 (1972)

Frans Leidelmeier en Daan van de Cingel, Art Nouveau en Art Deco In Nederland, p.141 (1983)

Tentoonstellingscatalogus - Ivoor uit de negentiende en twintigste eeuw, p. 5,6,7 en foto art.8 (1977)

Jan Jaap Heij, Lambertus Zijl , 1866-1947, p.132,151 (1990)

Arjan Kok/Lily van Ginneken, Gids voor Haagse beelden in de openbare ruimten  beeld nr. 99, 138, 181 (1991)

C. van Wermeskerken, Benoordenhout belicht Momentopnamen 1890-1940, p.91, 128-131, 133  (1992)

Annelies Krekel-Aalberse,J.R. ter Molen, R.J.Willink, Silver of a new era-international highlights of precious metalware from 1880-1940 p. 97, 123 (1992)

Markante beelden, 75jaar Nederlandse kring van beeldhouwers, p.10 (1993)

150 jaar monumentale Europese animaliersculptuur (Zoo Antwerpen tent.cat.), p.67 (1993)

Y.Koopmans,  Muurvast & gebeiteld  tentoonstelling/illustratie deel p.109, 121, 176 (1994)                                             VOM reeks 1994-3 De R.K. Begraafplaats St.Petrus Banden aan de Kerkhoflaan in Den Haag, p.64, 71,75  (1994)

Ype Koopmans & J.J.Heij, H.A.van den Eijnde – 1869-1939 p.27,51,95,127 (1994)

De Gebeeldhouwde Kop, De ontwikkeling van de gebeeldhouwde kop en het portretbeeld in Nederland van middeleeuwen tot heden. Nijmeegs Museum Commanderie van St.Jan, p.87 catnr. 74 (1994)

C. de Wit, Chris en Agathe Wegerif: dragers van de nieuwe kunst in Apeldoorn, p.34, 44, 53, 64  (1994)

M. Boot en P. Terwen, 'De wieg uit Huize de Zeemeeuw terug in Den Haag', in: Haags Gemeentemuseum & Paleis Krant, Voorjaar 1996, 8e jaargang, nummer 1, pagina 5 (1995)

P.Terwen, ‘Snijwerk aan het kraam uit de Zeemeeuw ‘in: Haags Gemeentemuseum & Paleis Krant, Zomer 1997, 9e jaargang, nummer 3, p. 9 (1997)

Jan Teeuwisse , Aan de wieg van de Nederlandse dierplastiek in: Kunstschrift 97/1 p.36-45 (1997)

T.M. Eliëns, M.Groot, F.Leidelmeijer, Kunstnijverheid in Nederland 1880-1940 p.31, 35, 46, 61, 80-81, 205 (1997)

Y.Koopmans,  Muurvast & gebeiteld tekst deel p.102, 141 ,142 ,155 ,157 ,175-177, 188, 211-213, 223, 237, 265, 286 (1997)

Het lood voorbij  Sijthoff en de Haagsche courant, geschiedenis van een dagbladbedrijf, p.26-27  (1997)

Hildelies Balk, Bremmer en zijn beeldhouwers in: Kunstschrift 97/1 p.24-29 (1997)

T.M.Eliëns, M.J.Jitte en I.Meij , Den Haag rond 1900-Een boeiend kunstleven- Haagse interieurs rond 1900, p. 8-29 (1998)

P. Terwen, Het ceramische werk van J.C. Altorf, in: Vormen uit Vuur, nr. 164 p. 2-21 (1998)

Dr.Nico Guns, Dempo en Baloeran - De mooiste schepen van het Oosten (1999)

Ger Harmsen, Chris Beekman Een kunstenaarsleven 1887-1964 p.13,125 (1999)

Doris Wintgens Hotte en Ankie de Jongh-Vermeulen, Dageraad  van de Moderne Kunst Leiden en omgeving 1890-1940, p.62, 113, 140, 150, 289, 290, 303, 305, 313, 315, 322, foto’s op p. 67, 143, 150, 151, 288, 289 (1999)

Pier Terwen, Beelden in de collectie Meentwijck-een kennismaking-in  Leven in een verzameling; toegepaste kunst 1890-1940 uit de collectie Meentwijck p.30, 31, 37, 45, 106, 118, 127, 164, 168-169, 177, 181, fig.34, 37, 57, 117, 119, 133, 143, 197, 199-200, 203, 210, 217 (2000)

Stroom Haags centrum voor beeldende kunst, Beelden in het Zuiderpark, beeld 8 (2000)                                                P.Terwen  Een gips van Altorf herontdekt, Kunst & Antiekjournaal, april 2000, pag.14 (2000)

VOM reeks 2000-3 J.van Es/D.Valentijn Het laatste meesterwerk van Hendrik Petrus Berlage (2000)

Eugene Langendijk en Mieke Simon Thomas(eindred.), Nederlandse Art Nouveau en Art Deco Keramiek 1880-1940 Collectie Boijmans van Beuningen p.192, 193, 222, 223 (2001)

Annelies Krekel-Aalberse Carel J.A.Begeer 1883-1956 p.85 (2001)

Pier A.Terwen, Plastieken, het driemanschap Bremmer, Altorf, Lanooy in : “Tussen twee vuren Chris Lanooy 1881-1948” p. 12,40,64-65, 67-73 (2002)

Bram Haak & Roelof Siegers, Het Jachthuis Sint Hubertus-Van ontwerp tot monument  Hoge-Veluwe reeks 2 (2003)

Titus Eliëns, Het Art Nouveau Art Deco boek – Nieuwe Kunst- Amsterdamse school- Haagse School en Het Nieuwe Wonen, p.15-17, 298, 332, 334 (2003)

Jan Jaap Heij, Vernieuwing & Bezinning – Nederlandse beeldende kunst en kunstnijverheid 1885-1935 – uit de coll.v/h Drents museum p. 23, 34, 37, 74, 148 (2003)

Monumenten in Nederland : de dln Zuid-Holland p.237, 246, 255, 334, 439, 482 ,539, -Limburg p.239 en Zeeland p.105 (2003/2004)

Leiden 4 Januari 1944 Herdenkingsboek over moorden in Leiden in de tweede wereldoorlog p.6 (2004)

Pier Terwen, Hakken: meer transpiratie dan inspiratie  -  G.A.Graff in de Haagse wereld van beeldhouwers- Die Haghe jaarboek 2004 p.150-173 (2004)

Doris Wintgens Hötte, Conserven en kunst : 100 jaar Nieuwenhuizen in Leiden, hfdst.2-3 (2005)

Hildelies Balk, “De Kunstpaus H.P.Bremmer 1871-1956” p.76, 78, 93, 98, 109, 181,187, 190-192, 196, 199, 203, 206, 216, 217, 233, 281-289, 291, 297-299, 301, 318, 321, 324, 342, 344, 346, 348, 365, 368, 374, 375, 378, 382, 437, 439, 450 (2006)                                                                            Wim H. Nijhof, Anton Kröller en Helene Kröller-Müller  Miljoenen, macht en meesterwerken, p.124, 318, 348, 374, 376, 390, 392, 409, 424  (2006)

Titus M. Eliëns, Het keramiek boek, p.42-45 (2006)

Ype Koopmans, John Rädecker – de droom van het levende beeld, p.81,90,167, 207 (2006)

De hofbogen Cultuurhistorische verkenning, Rapport Crimson (2007)

Toekomstvisie de hofbogen, Rapport Crimson, p.56-63 (2008)

H.Teunissen en V.Freijser,  Schoone eenheid, Stedenbouw en architectuur van de Nieuwe Haagse school (2008)

R.Zeegers, Johan Coenraad Altorf, Beeldhouwer van kleinplastiek, in : “Collect” Kunst en antiek journaal April 2008 nr. 04 (2008)

J.Bremer en A.Bremer-Cox Miniaturen reeks deel 19 Dieren in de verzameling van het Kröller-Müller Museum  Uitg. Bekking&Blitz , p.68-70 (2008)

W.Galema Goede sier gemaakt, monumentale kunst in Den Haag Zuid-West 1945-1970 p. 50, 106, 159 (2008) VOM reeks 2008-1 

Jeroen Damen, Tijd is Het-90 jaar Nederlandse Kring van Beeldhouwers,p.6 (2008)

Mieke Simon Thomas, Goed in vorm-honderd jaar ontwerpen in Nederland, p.29 (2008)

J.F.Heijbroek e.a. , Kleykamp, De geschiedenis van een kunsthandel ca.1900-1968, p.94,191,195 (2008)

René Karels, Mijn aardse leven vol moeite en strijd ”Noto Soeroto”  Raden Mas Noto Soeroto Javaan. Dichter, Politicus 1855-1951 p.94, 149, 163, 166-167, 365 (2010)

Eva Rovers, De eeuwigheid verzameld – Helene Kröller-Müller  1869-1939 p.308, 530, 543 en kl.afb. 28  (2010)

C.Heiser, C.vd Broek, H.Marsman, Johan Thorn Prikker – de Jugendstil voorbij (2010)

Index Nederlandse beeldende kunstenaars, kunstnijveraars en fotografen 1870-2009, uitgegeven door Instituut Collectie Nederland p.39 (2010)

Johan Karelse, Goudse plastieken, p.15, 395, 396, 528, 529 (2011)

VOM reeks 2011-1 Botine Koopmans/Dick Valentijn Een hechte verbintenis- beelden en architectuur in Den Haag p. 8, 22-23, 64, 67, 84, 86, 87-88, 124-125, 132-133, 160-167, 199(2011)

 Jac van den Boogard-Geert Laporte Het huis met de pelikaan(en ECDM) bl.36 t/m 39 (2011)

VOM-reeks 2013-1, H.F.Ambachtsheer, Kees Stal, Rita Hulsman, Robert Egeter van Kuyk                                             Sta stil, wandelaar - cultuurdragers en monumenten op Haagse begraafplaatsen.(2013)

Pier Terwen, Een erfenis van Bremmer  - Nieuwe inzichten over samenwerking tussen C.J.Lanooy, H.P.Bremmer en J.C.Altorf in: Vormen uit vuur , nr 221 p. 58-65 (2013)

Marleen Windhorst en Erik en Peter Hersmerg, “Dierbaar” Sculpturen van Jan Altorf, in :                                                                                                                  Art Deco magazine nr.8  Winter 2013/2014 (2013)

Louk Tilanus, De kunst van J.Mendes da Costa – de belangrijkste beeldhouwer rond 1900, p.152 (2015)

Carl Doeke Eisma, “Sporen van veelzijdig Haags kunstenaar”, in De Oud Hagenaar - De krant voor de 50-plusser  Dinsdag 1 september 2015-Jrg.7, nr. 18 blz.7

 

 

Bronnen op Internet:

Haags gemeente archief

Rijksdienst Kunsthistorische Documentatie

Koninklijke bibliotheek, historische kranten in beeld.

Diverse digitale krantenarchieven

Nationaal archief

Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift

Stichting Bonas

De Kunstbus

Diverse kunstveilingsites

Stichting R.K. Begraafplaatsen te ’s-Gravenhage

Crematorium en begraafplaats Westerveld te Driehuis

 

Archieven:

Haags gemeente archief

Rijksdienst Kunsthistorische Documentatie te Den Haag

Nationaal archief te Den Haag

Brabants Historisch Informatie Centrum(BHIC) te s’Hertogenbosch

 

Overige:

Nederlands Openluchtmuseum

Bibliotheek Rijksmuseum Amsterdam

Nederlands Architectuur Instituut Rotterdam

Voorzien van aanpassingen 2016

Bij problemen deze website in Comptabiliteitsweergave bekijken!