Johan Coenraad Altorf (1876-1955)

Beknopt biografisch - en werkoverzicht

 

Samengesteld uit diverse bronnen, hoofdzakelijk worden bouw-en interieur georiënteerde werken en werken in de openbare ruimten genoemd, tevens zijn de inzendingen naar “Internationale tentoonstellingen en die van Nederlandse kunst in het buitenland” genoemd.

 

De cursief  gedrukte werken zijn voor zover bekend verloren gegaan.

Van de vet gedrukt werken zijn geen nadere of onvoldoende gegevens bekend.

 

* Toewijzingen(onder voorbehoud) aan Altorf , nog geen bevestigende bron gevonden!

 

Voorzien van aanpassingen 2016

Bij problemen deze website in Comptabiliteitsweergave bekijken!

1876

Johan Coenraad Altorf wordt geboren op 6 januari 1876 te Den Haag

1888

Knechtje bij een stoelensnijder

1888-1890

Tekenlessen op de Sint Vincentiusschool, ’sGravenhage

1891-1897

Werkzaam bij A.Alexander & J.V.Engels, ’s-Gravenhage; daarnaast voor de Haagse beeldhouwer F.M.Kok

1894-1897

Wintercursus Koninklijke Academie, ’s-Gravenhage; docenten A.E. Lacomble, A.W.M.Odé

1897-1898

Werkzaam bij Leen van Tetterode (Amsterdam) en voor Willem Retera (Utrecht)

1897-1902

Diverse werkzaamheden aan kunstnijverheidsproducten van Johan Thorn Prikker

1898

Relief voor de schouw met vuurzit naar ontwerp van Johan Thorn Prikker in woning familie Wegerif Korenstraat, te Apeldoorn, architect Chris Wegerif

1899

Geveldecoratie van de firma Arts and Crafts, naar ontwerp van de sierkunstenaar Johan Thorn Prikker, Kneuterdijk 10, ’s-Gravenhage, architect W.C.Bauer (exterieur)

1901

Begint als beeldhouwer voor zichzelf

1901

Bouwbeeldhouwwerk voor villa “De dolphijn”, Badhuisweg, ’s-Gravenhage

architect S.de Clercq & J.J.L.Bourdrez, het pand is gesloopt. Het beeldhouwwerk een dolfijn is medio 1940 herplaatst in het Zuiderpark.

1901

Snijwerk  aan het huis van Dolk?

1901

Inzending werk naar Internationale tentoonstelling , te s’Gravenhage

1902

Inzending werk naar Internationale tentoonstelling, Turijn (Zilveren prijs winnaar)

1902

Samen met Johan Thorn Prikker werkt hij aan een sgraffito in het huis van dr.W.H.J.Leuring, Wagenaarweg 30, Wittebrug (thans ’s-Gravenhage) architect H.van de Velde

1903

Inzending werk naar de “Nederlandsche tentoonstelling in het keizer Wilhelm museum , te Krefeld

1904

Een schoorsteenmantel van witte steen met koper in het huis van Jonkheer  van Humalda van Eysinga te Voorburg, dit blijkt Jonkheer Eijzo Epeus van Humalda van Eysinga de kunstschilder geweest te zijn en die woonde van mei 1904 tot maart 1907 op buitenplaats Hofwijck te Voorburg. Door de vele restauraties aan Hofwijck moet de schoorsteenmantel als verloren worden beschouwd.

1904

Inzending werk naar de Nederlandsche tentoonstelling van decoratieve kunst in het Museum van Kunstnijverheid, te Kopenhagen

1904

Inzending werk naar de Louisiana Purchase Exposition –“Wereldtentoonstelling”  te St. Louis

1905

Gevelsteen “Zien groeien doet groeien”, Rijswijk, architecten S. de Clercq & J.Gratema

1905

Houtsnijwerk van een” trappaal met aapjes”, in opdracht van architect J.Limburg in zijn toenmalige woonhuis aan de Nassau Dillenburgstraat 17 ,’s-Gravenhage

1906

Gevelsteen voor het huis van dr.W.H.J.Leuring, Wagenaarweg 30, Wittebrug

(thans ’s-Gravenhage) architect H.van de Velde

1906

Bouwbeeldhouwwerk in hardsteen (oa olifanten steunbeer en pelikaan) filiaal Gelderse Crediet Vereniging O.L.Vrouweplein 21, Maastricht, architect J.Limburg

1906

Bouwbeeldhouwwerk voor zuilen aan de Elektrische Spoorweg van Rotterdam naar Scheveningen, ontwerparchitect S. de Clercq

1909

Bouwbeeldhouwwerk in zandsteen voor bankgebouw Prins Hendrikplein 14 /

Prins Hendrikstraat, ’s-Gravenhage, architect J.C.Dorsser

1910-1911

Juliana van Stolbergmonument, Juliana van Stolbergplein(na de 2e WO verplaatst naar Stuyvesantplein), ’s-Gravenhage, architect J.Limburg

1911

Uitvoerder diverse figuren voor kantoorgebouw Martinus Nijhoff naar ontwerp uit 1909 van Willem van Konijnenburg, Lange Voorhout 9, ’s-Gravenhage, architect J.Limburg

1911*

Erkerconsoles en regenpijphouders aan Garage Haagsche Automobiel Maatschappij, van Beverningkstraat 229-239, s’Gravenhage architect W.Grave jr/uitv. Beton Mij P.Bourdrez

1912

Een stel wapendragende uilen voor bij een toegangshek van villa Olaertsduyn te Rockanje van de familie van Hoey Smith

1914

Beeldhouwwerk in Muschelkalksteen, Haagse Commissiebank,

Prins Hendrikplein 39/ Prins Hendrikstraat, ’s-Gravenhage, architect F.A.Bodde

1915

Oorkondekistje  als geschenk voor A.Plate op zijn 70e verjaardag

1915

Gevelsteen en interieursculptuur voor landhuis “De arendshoeve”, Oosteinde 34, Voorburg, architect S. de Clerq

1915-1916*

Uitvoerder in Travertijn van figuren naar ontwerp van Willem van Konijnenburg aan weerszijden van

1915-1920

Beeldhouwwerk bij de bouw jachthuis St.Hubertus, architect H.P.Berlage

en H.vd Velde

1916

Uitvoerder van door Johan Thorn Prikker ontworpen vogelfiguren aan weerszijden van kunsthandel Sala, Noordeinde 96, ’s-Gravenhage, architect J.Duynstee

(zie ook 1944)

1918

Beeldhouwwerk in Tufsteen, firma Gescher & Kemper, Spuistraat 10,

’s-Gravenhage, architect J.Duynstee

1919

Beeldhouwwerk aan de Gemeenteschool, Deventersestraat, ’s-Gravenhage,

bureau Gemeentewerken

1919

Reliëf met voorstelling uit van de Vos Reijnaarde, Van Diepenburghstraat 1, Wassenaar (thans ’s-Gravenhage), architect onbekend

1919-1924

Diverse grafmonumenten geplaatst op begraafplaats St.Petrus Banden aan de Kerkhoflaan te Den Haag

1921

Bronzen gieren voor flatgebouw Boschzicht, Benoordenhoutseweg,

’s-Gravenhage, architecten W.Verschoor & C.Rutten

1921

Gedenksteen aangaande Jan Ligthart aan de school in de Tullinghstraat,

’s-Gravenhage, in opdracht Het Ligthart Comité

1922

Drie consoles onder erkers met beeltenissen van een haan en twee uilen in zandsteen, gebouw Haagse Courant, Wagenstraat, ’s-Gravenhage, architect J.C. van Dorsser

1922

Inzending werk naar de “Nederlandsche tentoonstelling”, te  Kopenhagen

1923

Ontwerp ornamenten aan de Barbarabrug over het Levendaal te Leiden               

1923

Bronzen plaquette K.P.C. de Bazel, architect Kantoorgebouw Nederlandse Handelsmaatschappij (Huidige Gemeente archief Amsterdam)

1923-1924

Monument Goemans Borgesius, Prins Hendrikplein, ’s-Gravenhage

1924

Monument 350-jarig ontzet, Plantsoen, Leiden

1924

Gedenktekens 50-jarig bestaan Haagsche Duinwaterleiding, ’s-Gravenhage

op de watertoren gevonden

Gedenkteken uit het oude administratiekantoor is zoek.

1924-1925

Ontwerp 3e trofee “Zilveren bal voetbal tournooi”, uitgevoerd bij

Edelsmederij Brom te Utrecht

1925

Inzending werk naar Internationale tentoonstelling, Parijs (Zilveren prijs winnaar)

1925

Gevelsteen voor de Grote - of  St.Jacobskerk

1925

In steen gehakte vogels bij de ingang van de Friedrich van Bylandt school, Dreibholzstraat, ’s-Gravenhage

1925

Plaquette met beeltenis W.Vos geneesheer-directeur psychiatrische inrichting Maasoord, Rotterdam

1926-1928

Reliëfs in gepolijst hardsteen voor de entree flatgebouw Josef Israelsplein 9-34,

’s-Gravenhage architecten J.Wils & F.Lourijsen . En een bronzen beeld met twee kameleons voor trap in de vestibule .

1926

Bouwbeeldhouwwerk in Travertijn, flatgebouw Tournooiveld, ’s-Gravenhage ,

architect A.P.Smits

1926

Grafmonument Willem Sonneveld, begraafplaats Westerveld, Duin en kruidbergerweg 2, Driehuis, architect S.F.Franco

1928

Bouwbeeldhouwwerk flatgebouw Westzeedijk 124-130, Rotterdam, architect F.Lourijsen

1929

Grafmonument Carpentier Alting, begraafplaats Nieuweykenduinen, , Den Haag, architect S.F.Franco

1928

Bouwbeeldhouwwerk voor entree van Olympisch stadion, Amsterdam, architect J.Wils

1928

Bronzen plaquette van Martinus Nijhoff en zoon Wouter, bij 75 jarig bestaan firma Nijhoff (origineel nog niet gevonden)

1928

Inzending van werk naar “De XVIe Biënnale te Venetië”

1929

Grafmonument-Columbarium fam. A.Pronk, begraafplaats  Nieuw Eykenduynen, Den Haag

1929

Kraagstenen in de voor - en zijgevel en in de zijgevel een kinderkopje en een doodshoofdje van het raadhuis te Schoonhoven (restauratie), architect G.de Hoog

1929-1930

Bouwbeeldhouwwerk voor entree flatgebouw Hogenhoucklaan ’s-Gravenhage, architect F.Lourijsen

En twee bronzen gieren voor bij de trap in vestibule .

1930

Houtsnijwerk naar ontwerp van Johan Melse aan offerblok en doopvont voor  de Grote kerk, Goes

1930-1931

Houtsnijwerk in de eetzaal eerste klas van het stoomschip Dempo van de Rotterdamsche Lloyd (Marabou, Aalscholver, Zeearend, Ooruil, Olifant en Koe), architect W.Kromhout

1932-1933

Twee reliëfs in zandsteen bij ingang Dalton-hbs, Arondskelkweg,’s-Gravenhage, architecten J.J.Brandes & D.C.van der Zwart

1934

Bouwbeeldhouwwerk (vijf gestileerde zandstenen figuren) Haagsche Courant,

Grote Marktstraat/Wagenstraat, ’s-Gravenhage, architect J.C. van Dorsser

Tijdens de sloop van het gebouw is het beeld “de krantenlezer “ intact gebleven, locatie onbekend

1935

Houten panelen in de kamer van de Raad van Commissarissen van de NV de Centrale Arbeiders Verzekering en Depositobank, Rijnstraat, ’s-Gravenhage

Architect S.de Clercq

1935

Bouwkeramiek boven de hoofdingang van het Haags Gemeentemuseum, Stadhouderslaan 41, ’s-Gravenhage, architect H.P.Berlage

1935

Inzending werk naar Exposition Universelle et Internationale Bruxelles- “De Wereldtentoonstelling “, te Brussel

1936

Inzending van werk naar “ De XXe Biënnale te Venetië”

1937

Vier evangelisten aan het doophek en vogel op de trap naar de kansel bij restauratie Nieuwe Kerk, Delft, architect H. van den Kloot Meijburg

1937-1938

Roofvogel op trappaal in jacht- en buitenverblijf  Strypemonde op Rockanje van de fam. Hoey Smith, Architect J.W.Janzen

1938

Wapendragende leeuwen op het bordes van het raadhuis te Wateringen,

Architect A.J.Kropholler

1938-1939

Ontwerp en modellen wapendragende leeuwen voor raadhuis te Heesch, voor architect A.J.Kropholler, deze zijn echter niet gebruikt de uitgevoerde werken zijn van A.van Bokhoven een beeldhouwer uit s’Hertogenbosch.

1939-1940

Beeldhouwwerk aan raadhuis Leidschendam, architect A.J.Kropholler

1940

Beeldhouwwerk “De dolfijn” uit 1901 , herplaatst in het Zuiderpark

1944

Portretten van de gebroeders Maris, Kunsthandel Sala, Noordeinde 96,

‘s-Gravenhage, architect J.Duynstee (ontwerp 1916)

1946

Bronzen afgietsels van de bovengenoemde portretten van de gebroeders Maris,

geschenk aan het Stedelijk Museum De Lakenhal te Leiden door S.J.Sala.

1946

Gedenksteen burgerslachtoffers 2e WO geplaatst in Stedelijk Gymnasium, Leiden.

1948-1949

Dierfiguren (ontwerp uit medio 1941) in gietbeton voor stadsuitbreiding Moerwijk, aan de Moerweg, de Van Maerlantlaan, de Van Ruysbroekstraat en de Melis Stokelaan, ’s-Gravenhage

1951

Medio 1951 heeft hij voor de Algemene woningbouwvereniging ’s-Gravenhage voor portieketageflats in Moerwijk (Cannenburglaan, Loevesteinlaan, Sandenburgstraat, Beverweerdstraat en Hardenbroekstraat) voor op de gevel boven de ingangspartijen, vijf reliëfstenen ontworpen met voorstellingen van ;  havik, ooievaar, uil, vis en één met bloem en bladmotieven. De figuren zijn in beton          gegoten en worden geflankeerd door identieke panelen met geometrische motieven

1951

Borstbeeld in natuursteen van Jan Toorop (vervaardigd in 1935), geplaatst in Bergen NH

1951

Gevelstuk “Leeuwenburg 1875-1951”, plaatsing onbekend.

1955

Johan Coenraad Altorf komt op een leeftijd van 79 jaar te overlijden, en laat ons een indrukwekkend oeuvre na.

2005

2 bas-reliëfs (uit19..?), geplaatst als grafmonument op de oude begraafplaats in Otterloo .