Johan Coenraad Altorf (1876-1955)

Wat we weten van Johan Coenraad (Jan) Altorf staat hoofdzakelijk in oudere publicaties zoals:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze publicatie is ook ter inzage in de bibliotheek/leeszaal van:

 

KB    -Koninklijke bibliotheek

RKD -Rijksbureau Kunsthistorische Documentatie

NAi  -Nederlands Architectuurinstituut

RCE -Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

en de  Openbare bibliotheek in Den Haag

 

Deze reis is nog niet ten einde, bovenstaand document wordt dan ook periodiek geüpdate. Als er weer nieuwe informatie beschikbaar komt, wordt vooruitlopend op de update die informatie  tijdelijk op deze website gezet.

 

Mocht u informatie over Altorf hebben die het bovenvermelde document en het overzicht van zijn werk (gebouw gerelateerd / werk in de openbare ruimten) kan completeren hou ik me aanbevolen, neem dan a.u.b. contact met mij op.

                

         

Door mijn zoektocht naar de maker van het beeld  “de dolfijn” in het Zuiderpark te Den Haag (zie mysterie Dolfijn ontrafeld), ben ik aan een foto-impressie van al zijn werk, gerelateerd aan gebouwen en in de openbare ruimten, begonnen wat in 2009/10 geleid heeft tot de volgende dpublicatie:

Van recentere datum en met medewerking van de redactie van het tijdschrift  Kunst &Antiek journaal / Collect  mag het artikel over Altorf uit Collect 2008 nr. 4 geplaatst :  

Gewerkt wordt aan een herziene versie 2016

In diverse  “ART DECO magazine’s “ zijn artikelen over Altorf verschenen, met toestemming van de uitgever “Kunstconsult” mogen deze hier geplaatst:

Zie ook website Art Deco magazine: www.artdecomagazine.nl

 

En de website van de uitgever: www.kunstconsult.nl

Voorzien van aanpassingen 2017

Bij problemen deze website in Comptabiliteitsweergave bekijken!

Artikel over J.C.Altorf in “De Oud Hagenaar” De krant voor 50-plusser

Dinsdag 1 September 2015 –Jrg.7, nr.18 blz.7

 

_Sporen van veelzijdig Haagse kunstenaar _ door Carl Doeke Eisma