Johan Coenraad Altorf (1876-1955)

Bij problemen deze website in Comptabiliteitsweergave bekijken!

Toen zij de plaats die God hem had aangewezen bereikten, bouwde Abraham daar een altaar, stapelde er het hout op, bond zijn zoon Isaäk vast en legde hem op het altaar, bovenop het hout………….

 

Dit type werk is in hout en ivoor door Altorf in de periode 1910-1920 vaker gemaakt,

 

In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 02-03-1920 , Avondeditie

Stond het volgende:                                                           

Men schrijft ons uit Utrecht, Den kunsthandel Huinck op ’t Lucas Bolwerk; een tentoonstelling met werk van o.a. Altorf.

 

Waaronder- Altorf’s ivoor: “Abrahams offer”

 

………..hier de rust, het berusten,

in aaneensluitende vlakken van ’t wit ivoor uitgedrukt: Uit den schuin toeloopenden zwart  ebbenhouten voet, stijgt, daarbij aansluitend, ’t wit ivoren vierkant blok met schuine hoeken, waaruit de figuur van Abraham hoog rijst, en, als één geheel daarmee, de brandstapel met den geknielde Isaäk, wien Abraham de ogen sluit. De gansche opbouw van aan elkaar sluitende, als uit elkaar voortkomende , zuiver geformeerde vlakken, geeft , van welke zijde men ‘t beeld  beziet, kunstgenot door aestetische bevrediging……………

Abrahams offer uit 1920